E - Galeria Miotu

Czwarty i Piąty Tydzień

Maluchy są tak różne, że nie muszą chodzić w kolorowych obrożach.
Euforia – Akira to ciemnowilczasta dziewczyna z krawatem.
Erinus – Enter to jasnowilczasty piesek, słodki jak miód.
Echinops – Brego to czarny piesek, mały rozrabiaka

Trzeci Tydzień